Бюджет сільської ради

ВЕРХНЬОПОКРОВСЬКА   СІЛЬСЬКА    РАДА

С Ь О М О Г О    С К Л И К А Н Н Я

ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

«23» грудня 2016 року                                                                         № 12/02      

Про сільський  бюджет

на  2017 рік.

У відповідності до статей 26, 28 42, 61-64, 66  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», статей 2, 14, 21, 23, 63, 64, 67, 69, 691, 71-77, 85, 88, 91,93,  96, 101 Бюджетного кодексу України Верхньопокровська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2017 рік:

– доходи сільського бюджету у сумі 788600 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  788600 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 0 грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

– видатки сільського бюджету у сумі 788600 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  648600 грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 140000;

профіцит сільського бюджету у сумі 140000 тис. грн., в тому числі загального фонду сільського бюджету 140000 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

– дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 140000 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 1. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами у сумі 788600, у тому числі по загальному фонду 648600 грн. та спеціальному фонду сільського 140000 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі  500 гривень.
 2. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4  до цього рішення.
 3. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.
 4. Затвердити  перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України:

– оплата праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню;

– поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  159975 грн. згідно з додатком  №6 до даного рішення.
 1.    Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету на 2017 рік, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 1.  Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені в статті 69 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені в статті 69-1, 71 Бюджетного кодексу України.
 2. Додатки № 1-6  до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 1. Оголошення про оприлюднення рішення «Про сільський бюджет на 2017 рік»  розмістити на дошці оголошень Верхньопокровської сільської ради та на офіційному сайті Верхньопокровської сільської ради.
 1. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету фінансів та комунальної власності.

Голова сільської ради                                             В.А.Цукур

Додатки до рішення про сільський бюджет можна переглянути: