рішення 16 сесії 7 скликання №16/02 від 09 червня 2017 року

13.06.2017

gerb_black and white
УКРАЇНА
ВЕРХНЬОПОКРОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СТАРОБІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Шістнадцята сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 09 червня  2017 року

     №16/02

с.Верхня Покровка
Про внесення змін до «Положення про

преміювання, встановлення надбавок  та

надання матеріальної допомоги сільському

голові та працівникам Верхньопокровської

сільської ради» затверджене рішенням сесії

сільської ради № 02/14 від 18.12.2015р

Згідно законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», постанови Кабінету  Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами , керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Верхньопокровська сільська рада
 ВИРІШИЛА:
  1. Внести зміни до «Положення про преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги сільському голові та працівникам Верхньопокровської сільської ради» затвердженого рішенням сесії  сільської ради № 02/14 від 18.12.2015р, а саме:
  • Пункт 1.2. Викласти в наступній редакції:

Дія цього Положення поширюється на усіх працівників сільської ради:  посадових осіб, спеціалістів, службовців, робітників.

  • Пункт 2.13 Викласти в наступній редакції:

Премія виплачується не пізніше строку виплати основної заробітної плати, премія за підсумками роботи  за рік може виплачуватись у грудні поточного року або у січні наступного року.

  • Пункт 4 «Надбавки»  доповнити підпунктом 4.4 такого змісту:

Рішенням сесії сільської ради – сільському голові, а розпорядженням  сільського голови – іншим посадовим особам, може установлюватисьнадбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо  важливої роботи у розмірі  до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого  самоврядування та надбавки  за вислугу років. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або  розмір її зменшується;

  1. Викласти «Положення про преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги сільському голові та працівникам Верхньопокровської сільської ради» затверджене рішенням сесії сільської ради № 02/14 від 18.12.2015р. у новій редакції, враховуючи зміни внесені цим рішенням та  рішенням сесії № 07/10 від 08 липня 2016р.
  2. Це рішення набуває чинності з дня наступного після прийняття рішення.
Сільський головаВ.А. Цукур

положення про преміювання