УКРАЇНА
Верхньопокровська сільська рада
Старобільського району
Луганської області
XVIII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 03/10/2017 року№18/02с. Верхня Покровка
Про внесення змін до сільського бюджету на 2017 рік

Згідно п. 7 ст.78 Бюджетного кодексу України, статей 26, 28 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні».
Верхньопокровська сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до видатків сільського бюджету на 2017 рік згідно з додатком № 1.
  2. Внести зміни до джерел фінансування сільського бюджету на 2017 рік згідно з додатком № 2.
  3. Внести зміни та викласти в новій редакції додаток №5 до рішення сесії Верхньопокровської сільської ради від 23.12.2016р №12/02 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку» згідно з додатком  № 3;
  4. Внести зміни та викласти в новій редакції додаток №6 до рішення сесії Верхньопокровської сільської ради “Про сільський бюджет  на 2017 рік” №12/02 від 23.12.2016 року Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів Верхньопокровського сільського  бюджету  у 2017 році згідно додатку №4.
  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та комунальної власності.

 

Сільський голова В.А. Цукур

Додатки :

Додатки 1,2,3,4 до рішення сесії