УКРАЇНА
Верхньопокровська сільська рада
Старобільського району
Луганської області
XIX СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 17/11/2017 року№19/02с. Верхня Покровка
Про звіт щодо виконання сільського бюджету за ІІІ квартал 2017 року

Розглянувши звіт про виконання сільського бюджету за ІІІ квартал 2017р. Верхньопокровська сільська рада відзначає, що організація виконання сільського бюджету протягом ІІІ кварталу 2017 року здійснювалась відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, рішення сільської ради від 23.12.2016 року № 12/02 “Про сільський бюджет на 2017 рік” із змінами внесеними рішеннями сесії сільської ради № 13/03 від 21.02.2017 року, № 14/02 від 07.04.2017 року, 15/04 від 25.05.2017 року, 16/04 від 09.06.2017 року.
За ІІІ квартал 2017р. дохідна частина загального фонду сільського бюджету виконана в сумі 580118,57грн., при затвердженому плані на ІІІ квартал 2017р. з урахуванням змін 589061 грн., 98,5% .
Видаткова частина загального фонду сільського бюджету виконана в суми 549042,80 грн., при затвердженому плані за ІІІ квартал 2017 р. з урахуванням змін 599346 грн. грн.91,6% .
Дохідна частина спеціального фонду сільського бюджету виконана в сумі 38,31 грн., при затвердженому плані з урахуванням змін 0 грн.
Видаткова частина спеціального фонду сільського бюджету виконана в сумі
23760 грн - касові видатки, фактичні видатки - 0,00, при затвердженому плані за ІІІ квартал 2017 р. з урахуванням змін 428788 грн. 6%
Згідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Верхньопокровська сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за ІІІ квартал 2017 р в тому числі:
  • по доходах сільського бюджету у загальному обсязі 580156,88 грн.в т.ч. по загальному фонду в сумі 580118,57 грн. та по спеціальному фонду в сумі 38,31 грн;
  • по видатках сільського бюджету у загальному обсязі 572802,80  грн. в т.ч. по видаткам загального фонду  в сумі 549042,80 грн. та видатках спеціального фонду в сумі 23760 грн.
  • з перевищенням доходів над видатками загального фонду на 31075,77 грн. та з перевищенням видатків над доходами спеціального фонду на 23721,84грн.

 

Сільський голова В.А. Цукур