УКРАЇНА
Верхньопокровська сільська рада
Старобільського району
Луганської області
XXI сесія СЕСІЯ VII скликання СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 19/12/2017 року№21/07село Верхня Покровка
Про сільський бюджет на 2018 рік.

У відповідності до статей 26, 28 42, 61-64, 66 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», статей 2, 14, 21, 23, 63, 64, 67, 69, 691, 71-77, 85, 88, 91,93, 96, 101 Бюджетного кодексу України Верхньопокровська сільська рада

В и р і ш и л а

 1. Визначити на 2018 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 875950 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  875950 грн., , згідно з додатком №1 цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 875950 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  875950 грн.

 1. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2018 рік у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджетів місцевого самоврядування у сумі 875950, у тому числі по загальному фонду 875950 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі  500 гривень.
 3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №3  до цього рішення.
 4. Затвердити  перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України:
 • – оплата праці працівників бюджетних установ;
 • – нарахування на заробітну плату;
 • – оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • – поточні трансферти населенню;
 • – поточні трансферти місцевим бюджетам.
 1. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  42909 грн. згідно з додатком  №4 до даного рішення.

 

 1.    Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
 • – позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету на 2018 рік, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

 1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 1. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік  до доходів належать надходження, визначені в статті 69 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Додатки № 1-4  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1. Оголошення про оприлюднення рішення «Про сільський бюджет на 2018 рік»  розмістити на дошці оголошень Верхньопокровської сільської ради та на офіційному сайті Верхньопокровської сільської ради.

 

 1. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету фінансів та комунальної власності.

 

Сільський голова В. А. Цукур

Додатки :

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4