УКРАЇНА
Верхньопокровська сільська рада
Старобільського району
Луганської області
XXI сесія СЕСІЯ VII скликання СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 19/12/2017 року№21/11село Верхня Покровка
Про преміювання, встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги голові сільської ради, у 2018 році

Керуючись статтею 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", рішенням сесії сільської ради № 21/07 від 19.12.2017р. «Про сільський бюджет на 2018 рік», Верхньопокровська сільська рада

В и р і ш и л а:

  1. У 2018 році сільському голові Цукур Вячеславу Анатолійовичу:

1.1.Встановити надбавку за високі досягнення у праці, або за виконання особливо важливої роботи як керівнику, який безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів,  в граничному розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років;

1.2.Здійснювати щомісячне преміювання відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи, у 2018 році у розмірі до 100 % від посадового окладу в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі Верхньопокровської сільської ради та економії фонду оплати праці;

1.3.Здійснювати преміювання до державних і професійних свят у 2018 році у розмірі до 100 % від посадового окладу в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі Верхньопокровської сільської ради та економії фонду оплати праці;

1.4.Надати матеріальну допомогу для вирішення соціально побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати;

1.5. Надати допомогу на оздоровлення при використанні щорічної відпустки в розмірі середньомісячної заробітної плати.

  1. Виплати, передбачені пунктом 1 даного рішення здійснюються на підставі цього рішення, за розпорядженням сільського голови, або за відсутності сільського голови – розпорядженням виконуючого обов’язки сільського голови (секретар сільської ради).
  2. Дане рішення вступає в силу з 1 січня 2018 року.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та комунальної власності.
Сільський голова В. А. Цукур