УКРАЇНА
Верхньопокровська сільська рада
Старобільського району
Луганської області
XXII сесія СЕСІЯ VII скликання СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 02/03/2018 року№22/05село Верхня Покровка
“Про звіт щодо виконання сільського бюджету за 2017 рік”

Розглянувши звіт про виконання сільського бюджету за 2017р. Верхньопокровська сільська рада відзначає, що організація виконання сільського бюджету протягом 2017 року здійснювалась відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, рішення сільської ради від 23.12.2016 року № 12/02 “Про сільський бюджет на 2017 рік” із змінами внесеними рішеннями сесії сільської ради № 13/03 від 21.02.2017 року, № 14/02 від 07.04.2017 року, 15/04 від 25.05.2017 року, 16/04 від 09.06.2017 року, №18/02 від 03.10.2017 року, №20/02 від 07.12.2017р.
За 2017р. дохідна частина загального фонду сільського бюджету виконана в сумі 893600,00грн., при затвердженому плані на 2017р. з урахуванням змін 813600 грн., 109,8% .
Видаткова частина загального фонду сільського бюджету виконана в суми 797928,80 грн., при затвердженому плані за 2017 р. з урахуванням змін 782850 грн. грн.101,9% .
Дохідна частина спеціального фонду сільського бюджету виконана в сумі 39,31 грн., при затвердженому плані з урахуванням змін 0 грн.
Видаткова частина спеціального фонду сільського бюджету виконана в сумі
23760 грн - касові видатки, при затвердженому плані за 2017 р. з урахуванням змін 418439грн. 6%
Згідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Верхньопокровська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 2017 р в тому числі:

  • по доходах сільського бюджету у загальному обсязі 893639,31 грн.в т.ч. по загальному фонду в сумі 893600 грн. та по спеціальному фонду в сумі 39,31 грн;
  • по видатках сільського бюджету у загальному обсязі 821688,80  грн. в т.ч. по видаткам загального фонду  в сумі 797928,80 грн. та видатках спеціального фонду в сумі 23760 грн.
  • з перевищенням доходів над видатками загального фонду на 95671,20 грн. та з перевищенням видатків над доходами спеціального фонду на 23720,69грн.
Сільський голова В. А. Цукур