УКРАЇНА
Верхньопокровська сільська рада
Старобільського району
Луганської області
XXII сесія СЕСІЯ VII скликання СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 02/03/2018 року№22/07село Верхня Покровка
Про індексацію нормативно-грошової оцінки земель

Відповідно до пункту 9 підрозділу 6 розділу ХХ « Перехідні положення» Податкового кодексу України (в редакції Закону України від 07.12.2017.№2245- VІІ «про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованість бюджетних надходжень у 2018 році») індекс споживчих цін за 2017рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується із значенням 100 відсотків.
Значення коефіцієнта індексації нормативно грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за 2017 рік становить 1,0.
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно, залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять :
1996 рік – 1,703; 1997рік – 1,059; 1998рік – 1,006; 1999рік – 1,127; 2000рік – 1,182; 2001рік – 1,02; 2005рік – 1,035; 2007рік – 1,028; 2008рік – 1,152; 2009рік – 1,059; 2010рік – 1,0; 2011рік – 1,0; 2012рік – 1,0; 2013рік – 1,0; 2014рік – 1,249; 2015рік – 1,433(крім сільськогосподарських угідь) та 1,2 - для сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження); 2016 рік – для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) – 1,0; для земель несільськогосподарського призначення – 1,06.
Нормативно грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004, та 2006роки не індексувалася.
Керуючись Земельним кодексом та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Верхньопокровська сільська рада:

В И Р І Ш И Л А:

  1. Для забезпечення інформування власників землі та землекористувачів про коефіцієнт   індексації нормативно грошової оцінки земель за 2017 рік дану інформацію розмістити на інформаційному стенді.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на спеціаліста – землевпорядника при Верхньопокровській сільській раді Черкасову Ю.А.
Сільський голова В. А. Цукур