УКРАЇНА
Верхньопокровська сільська рада
Старобільського району
Луганської області
XXIV СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 24/05/2018 року№24/02село Верхня Покровка
Про внесення змін до «Положення про преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги сільському голові та працівникам Верхньопокровської сільської ради» затверджене рішенням сесії сільської ради № 02/14 від 18.12.2015р.

Згідно законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 363 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006р. №268», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Верхньопокровська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни до «Положення про преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги сільському голові та працівникам Верхньопокровської сільської ради» затвердженого рішенням сесії  сільської ради № 02/14 від 18.12.2015р, а саме: Підпункт 4.2.  пункту 4. «Надбавки»   доповнити новим абзацом такого змісту:
  • «Надбавка за вислугу років службовцям органів місцевого самоврядування встановлюється у відсотках до посадового окладу в таких розмірах: понад 3 роки – 10, понад 5 років – 15, понад 10 років – 20, понад 15 років – 25, понад 20 років – 30, понад 25 років – 40 відсотків – у порядку передбаченим чинним законодавством.»

 

  1. Викласти «Положення про преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги сільському голові та працівникам Верхньопокровської сільської ради» затверджене рішенням сесії сільської ради № 02/14 від 18.12.2015р. у новій редакції, враховуючи зміни внесені  пунктом 1 цього рішення.

 

Сільський голова В. А. Цукур