УКРАЇНА
Верхньопокровська сільська рада
Старобільського району
Луганської області
XXIV СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 24/05/2018 року№24/03село Верхня Покровка
Про внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік

Згідно п. 7 ст.78 Бюджетного кодексу України, статей 26, 28 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України № 363 від 10.05.2018р «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006р № 268»
Верхньопокровська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни до видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік згідно з додатком № 1.

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та комунальної власності.

 

 

Сільський голова В. А. Цукур

Додатки :

Додаток №1