УКРАЇНА
Верхньопокровська сільська рада
Старобільського району
Луганської області
XXIV СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 24/05/2018 року№24/04село Верхня Покровка
“Про звіт щодо виконання сільського бюджету за І квартал 2018 року”

Згідно п. 7 ст.78 Бюджетного кодексу України, статей 26, 28 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів розглянувши звіт про виконання сільського бюджету за І квартал 2018р. Верхньопокровська сільська рада відзначає, що організація виконання сільського бюджету протягом І кварталу 2018 року здійснювалась відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, рішення сільської ради від 19.12.2017 року № 21/07 “Про сільський бюджет на 2018 рік” із змінами внесеними рішеннями сесії сільської ради № 22/06 від 02.03.2018 року.
За І квартал 2018р. дохідна частина загального фонду сільського бюджету виконана в сумі 129103,80 грн., при затвердженому плані на І квартал 2018р. 134922 грн., 95,7% .
Видаткова частина загального фонду сільського бюджету виконана в суми 201776,97 грн., при затвердженому плані за І квартал 2018 р. з урахуванням змін 303268 грн. 66,5% .
Доходна частина спеціального фонду сільського бюджету виконана в сумі 87,76 грн., при затвердженому плані з урахуванням змін 0 грн.
Видаткова частина спеціального фонду сільського бюджету виконана в сумі
284868,83 грн - касові видатки, при затвердженому плані за І квартал 2018 р. з урахуванням змін 450000 грн. 63,3%
Згідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Верхньопокровська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за І квартал 2018 р в тому числі:
  • по доходах сільського бюджету у загальному обсязі 129191,56 грн.в т.ч. по загальному фонду  в сумі 129103,80 грн. та по спеціальному фонду в сумі 87,76 грн;

 

  • по видатках сільського бюджету у загальному обсязі 486645,80  грн. в т.ч. по видаткам загального фонду  в сумі 201776,97 грн. та видатках спеціального фонду в сумі 284868,83 грн.

 

  • з перевищенням видатків над доходами загального фонду на 72585,41 грн. та з перевищенням видатків над доходами спеціального фонду на 284781,07 грн.

 

 

 

Сільський голова В. А. Цукур

Додатки :

Додаток №1