УКРАЇНА
Верхньопокровська сільська рада
Старобільського району
Луганської області
XXV(позачергова) СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 13/06/2018 року№25/03село Верхня Покровка
Про продовження на 2019 рік терміну дії рішень Верхньопокровської сільської ради».

Відповідно до ст.ст. 10, 265 Податкового кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Продовжити на 2019 рік термін дії рішення Верхньопокровської сільської ради № 24/05 від 24.05.2018 р. «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку 2018 рік.
  2. Продовжити на 2019 рік термін дії рішення Верхньопокровської сільської ради № 24/06 від 24.05.2018 р. «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2018 рік.
  3. Продовжити на 2019 рік термін дії рішення Верхньопокровської сільської ради № 13/05 від 21.02.2017 р. «« Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на 2017 рік»
  4. Відповідальність за порушення податкового законодавства встановлюється відповідно до норм Податкового кодексу України та інших нормативних документів. Всі питання не врегульовані цим рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та інших діючих нормативно-правових актів.
  5. Це рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.
  6. Виконавчому комітету Верхньопокровської сільської ради забезпечити направлення копії цього рішення ГУ ДФС Луганської області у десятиденний строк з дня оприлюднення.
  7. Секретарю ради забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті та дошці оголошень сільської ради.
  8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та комунальної власності.
Сільський голова В. А. Цукур