УКРАЇНА
Верхньопокровська сільська рада
Старобільського району
Луганської області
XXVII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 24/09/2018 року№27/02село Верхня Покровка
“Про звіт щодо виконання сільського бюджету за ІІ квартал 2018 року”

Розглянувши звіт про виконання сільського бюджету за ІІ квартал 2018р. Верхньопокровська сільська рада відзначає, що організація виконання сільського бюджету протягом ІІ кварталу 2018 року здійснювалась відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, рішення сільської ради від 19.12.2017 року № 21/07 “Про сільський бюджет на 2018 рік” із змінами внесеними рішеннями сесії сільської ради № 22/06 від 02.03.2018 року, № 24/03 від 24.05.2018 року.
За ІІ квартал 2018р. дохідна частина загального фонду сільського бюджету виконана в сумі 269738,88 грн., при затвердженому плані на ІІ квартал 2018р. 269847 грн., 99,96% .
Видаткова частина загального фонду сільського бюджету виконана в суми 417559,58 грн., при затвердженому плані за ІІ квартал 2018 р. з урахуванням змін 420906 грн. 99,2% .
Доходна частина спеціального фонду сільського бюджету виконана в сумі 94,92 грн., при затвердженому плані з урахуванням змін 0 грн.
Видаткова частина спеціального фонду сільського бюджету виконана в сумі
289166,95грн - касові видатки, при затвердженому плані за ІІ квартал 2018 р. з урахуванням змін 450000 грн. 64,26%
Згідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Верхньопокровська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за ІІ квартал 2018 р в тому чіслі:
  • по доходах сільського бюджету у загальному обсязі 269833,80 грн.в т.ч. по загальному фонду  в сумі 269738,88 грн. та по спеціальному фонду в сумі 94,92 грн;
  • по видатках сільського бюджету у загальному обсязі 706726,53  грн. в т.ч. по видаткам загального фонду  в сумі 417559,58  грн. та видатках спеціального фонду в сумі 289166,95 грн.
  • з перевищенням видатків над доходами загального фонду на 147820,70 грн. та з перевищенням видатків над доходами спеціального фонду на 289072,03 грн.

 

Сільський голова В. А. Цукур