УКРАЇНА
Верхньопокровська сільська рада
Старобільського району
Луганської області
XXIX СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 13/11/2018 року№29/04село Верхня Покровка
“Про звіт щодо виконання сільського бюджету за 9 місяців 2018 року”

Розглянувши звіт про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2018р. Верхньопокровська сільська рада відзначає, що організація виконання сільського бюджету протягом 9 місяців 2018 року здійснювалась відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, рішення сільської ради від 19.12.2017 року № 21/07 “Про сільський бюджет на 2018 рік” із змінами внесеними рішеннями сесії сільської ради № 22/06 від 02.03.2018 року, № 24/03 від 24.05.2018 року.
За 9 місяців 2018р. дохідна частина загального фонду сільського бюджету виконана в сумі 706648,76 грн., при затвердженому плані на 9 місяців 2018р 628916грн., 112 % .
Видаткова частина загального фонду сільського бюджету виконана в суми 635210,93 грн., при затвердженому плані за 9 місяців 2018 р. з урахуванням змін 695458 грн. 91% .
Доходна частина спеціального фонду сільського бюджету виконана в сумі 95,09 грн., при затвердженому плані з урахуванням змін 0 грн.
Видаткова частина спеціального фонду сільського бюджету виконана в сумі
442627,90 грн при затвердженому плані з урахуванням змін 450000 грн. 98%
Згідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Верхньопокровська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2018 р в тому чіслі:
    • по доходах сільського бюджету у загальному обсязі 706743,82 грн.в т.ч. по загальному фонду  в сумі 706648,76 грн. та по спеціальному фонду в сумі 95,09 грн;

 

  • по видатках сільського бюджету у загальному обсязі 1077838,83  грн. в т.ч. по видаткам загального фонду  в сумі 635210,93  грн. та видатках спеціального фонду в сумі 442627,90 грн.

 

  • з перевищенням доходів над видатками загального фонду на 71532,89 грн. та з перевищенням видатків над доходами спеціального фонду на 442532,81 грн.
Сільський голова В. А. Цукур