УКРАЇНА
Верхньопокровська сільська рада
Старобільського району
Луганської області
XXIX СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 13/11/2018 року№29/05село Верхня Покровка
Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

На виконання статтей 7,13 та 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Верхньопокровська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити  План з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік (додається).
  2. Після затвердження Плану з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік виконкому Верхньопокровської сільської ради оприлюднити план згідно з діючим законодавством України.
  3. Контроль за  виконанням   цього  рішення  покласти на   секретаря  виконавчого комітету Сімонову Ю.В.
Сільський голова В. А. Цукур

Додатки :

План з підготовки проектів регуляторних актів