УКРАЇНА
Верхньопокровська сільська рада
Старобільського району
Луганської області
XXX СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 21/12/2018 року№30/05село Верхня Покровка
Про преміювання, встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги голові сільської ради, у 2019 році

Керуючись статтею 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Верхньопокровська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. У 2019 році сільському голові Цукур Вячеславу Анатолійовичу:
  • Встановити надбавку за високі досягнення у праці, або за виконання особливо важливої роботи як керівнику, який безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів,  в граничному розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років;
  • Здійснювати щомісячне преміювання відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи, у 2019 році у розмірі до 100 % від посадового окладу в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі Верхньопокровської сільської ради та економії фонду оплати праці;
  • Здійснювати преміювання до державних і професійних свят у 2019 році у розмірі до 100 % від посадового окладу в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі Верхньопокровської сільської ради та економії фонду оплати праці;
  • Надати матеріальну допомогу для вирішення соціально побутових питань в розмірі  не більше середньомісячної заробітної плати;
  • Надати допомогу на оздоровлення при використанні щорічної відпустки в розмірі середньомісячної заробітної плати.

 

  1. Виплати, передбачені пунктом 1 даного рішення здійснюються на підставі цього рішення, за розпорядженням сільського голови, або за відсутності сільського голови – розпорядженням виконуючого обов’язки сільського голови (секретар сільської ради).

 

  1. Дане рішення вступає в силу з 1 січня 2019 року.

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та комунальної власності

 

Сільський голова В. А. Цукур