УКРАЇНА
Верхньопокровська сільська рада
Старобільського району
Луганської області
XXX СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 21/12/2018 року№30/07село Верхня Покровка
Про затвердження переліку видів та об’єктів суспільно-корисних робіт для порушників які відбуватимуть адміністративне стягнення у виді суспільно-корисних робіт на 2019 рік.

Розглянувши запит Старобільського районного відділу філії ДУ «Центр пробації» від 14.12.2018 р. №65/1710, щодо визначення видів суспільно-корисних робіт для осіб, які судом засуджено до покарання у виді громадських робіт, та перелік об’єктів для відбування призначеного кримінального покарання у виді громадських робіт та переліку об’єктів для відбування призначеного кримінального покарання у виді суспільно-корисних робіт, та визначити види суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у виді суспільно-корисних робіт, та перелік об’єктів для відбування призначеного адміністративного стягнення, відповідно до статей 31-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Верхньопокровська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити :

1.1. Перелік видів суспільно-корисних робіт на території  Верхньопокровської сільської ради для порушників на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт на 2019 рік.   (Додаток 1)

1.2. Перелік об’єктів суспільно-корисних робіт на території Верхньопокровської сільської ради для порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт на 2019 рік.   (Додаток 2)

  1. Погодити із Старобільським районним відділом філії ДУ «Центр пробації»:

2.1. Затверджений перелік видів суспільно-корисних робіт на території Верхньопокровської сільської ради для порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт на 2019 рік.

2.2. Затверджений перелік об’єктів суспільно-корисних робіт на території Верхньопокровської сільської ради для порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт на 2019 рік.

3.Відповідальній особі за техніку безпеки ознайомити порушників під розписку із правилами техніки безпеки. 

4. Відповідальній особі, згідно розпорядження сільського голови:

4.1. вести контроль за виконанням визначених суспільно-корисних робіт;

4.2. своєчасно повідомляти Старобільський районний відділ філії ДУ «Центр пробації» про ухилення правопорушника від відбування стягнення та переведення його на інше місце роботи, появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного та токсичного сп’яніння, порушення громадського порядку;

4.3. вести облік відпрацьованих годин засудженими, порушниками та щомісячно інформувати Старобільський районний відділ філії ДУ «Центр пробації» про кількість відпрацьованих годин та їх ставлення до праці.

5.Копію цього рішення направити в Старобільський районний відділ філії ДУ «Центр пробації».

6. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради Сімонову Ю.В.

 

Сільський голова В. А. Цукур

Додатки :

ДОДАТКИ Про оплачувані суспільно корисні роботи