УКРАЇНА
Верхньопокровська сільська рада
Старобільського району
Луганської області
XXX СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 21/12/2018 року№30/06село Верхня Покровка
Про сільський бюджет с.Верхня Покровка на 2019 рік

Керуючись статей 2, 14, 21, 23, 63, 64, 67, 69, 691, 71-77, 85, 88, 91,93, 96, 101 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», статей 26, 28 42, 61-64, 66 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Верхньопокровська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Визначити на 2019 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 1 225 294 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 1 225 294 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі  1 225 294 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 1 225 294 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 1000 гривень;

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.
 3. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію сільських програм у сумі 61025 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.
 4. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду сільського бюджетів належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України,

 1. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

– оплата праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню;

– поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

 1. Надати право сільському голові на здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитних рахунках в установах  банків  (їх  філіях,  відділеннях) з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Надати право сільському голові здійснювати позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.
 3. Забезпечити головному розпоряднику коштів сільського бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 1. Установити, що пільги  по  сплаті  податків  та  зборів до сільського бюджету у 2019 році сільською  радою не надаються.
 2. Додатки 1- 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 3. Визначити, що інформація про сільський бюджет публікується в газеті «Вісник Старобільщини», а повний текст рішення про сільський бюджет з додатками оприлюднюється на офіційному сайті Верхньопокровської сільської ради.
 4. Встановити, що це рішення набирає чинності з дня його опублікування та застосовується з 1 січня 2019 року.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів та комунальної власності.

 

Сільський голова В. А. Цукур

Додатки :

Рішення бюджет 2019 - додатки