УКРАЇНА
Верхньопокровська сільська рада
Старобільського району
Луганської області
XXX СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 21/12/2018 року№30/10село Верхня Покровка
Про внесення змін у рішення сесії сільської ради № 04/03 від 25 березня 2016 року «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів Верхньопокровською сільською радою, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок сільського бюджету»

Згідно пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 року № 102 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. № 332», Постанови Кабінету Міністрів України №268 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. № 332 і від 11 жовтня 2016 р. № 710» від 04 квітня 2018р Верхньопокровська сільська рада :

В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни у рішення сесії сільської ради № 04/03 від 25 березня 2016 року «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів Верхньопокровською  сільською радою, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок сільського  бюджету»  виклавши  граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів Верхньопокровською  сільською радою, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок сільського  бюджету у новій редакції згідно з додатком.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та комунальної власності.
Сільський голова В. А. Цукур

Додатки :

Додаток