УКРАЇНА
Верхньопокровська сільська рада
Старобільського району
Луганської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23/01/2019 року№04село Верхня Покровка
Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік по Верхньопокровській сільській раді

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (зі змінами), відповідно до рішення Верхньопокровської сільської ради від 21.12.2018 № 30/06 «Про сільський бюджет села Верхня Покровка на 2019 рік»,

  1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік по по Верхньопокровській сільській раді за КПКВКМБ:

0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

0117130  «Здійснення  заходів із землеустрою»;

0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету».

 

  1. Контроль щодо виконання цього розпорядження покласти на головного бухгалтера Решетняк Риту Валеріївну
Сільський голова В. Цукур

Додатки :

Паспорти бюджетних програм на 2019 рік