Секретар сільської ради

Сімонова Юлія Валеріївна

Секретар Верхньопокровської сільської ради

Контактний телефон: (06461) 2-21-60


СТАТТЯ  50.     СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

1.Секретар сільської ради обирається за пропозицією сільського голови відповідною радою з числа її депутатів на термін повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

2.Секретар сільської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше  не пердбачено законом.

3.Секретр сільської ради:

-скликає сесії ради у випадках, передбачених ч.6 ст.46 цього закону, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на рзгляд ради.

-веде засідання ради та підписує її рішення у випадках передбачених ч.6 ст.46 цього закону.

-організує підготовку сесії ради, питань що вносяться на розгляд сесії ради.

-забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням.

-за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

-сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень.

-організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здіснення заходів, пов’язаних з підготовкою і поведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

-забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов.язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.

-вирішує за дорученням сільського голови або відповідної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

4.Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

5.Повноваженя секретаря сільської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.